Ben Furman

Ben Furman är en kreativ, humoristisk finländsk psykiatriker och författare som fått stor uppmärksamhet nationellt och internationellt. Han är en flitigt engagerad utbildare och inspiratör inom företag och offentlig verksamhet runt om i världen. Under senare tid har han rest en hel till Kina för att utbilda i Jag Kan metoden. Under slutet av 2016 öppnades ett Jag Kan institut i Peking. Han driver, tillsammans med sin kollega socialpsykologen Tapani Ahola, Helsinfors Korttidsterapi-institut. Institutet arrangerar löpande kurser i lösningsfokuserat arbetssätt.

Ben Furman

Böcker och media

Ben Furman hade mellan hösten -99 och 2004 ett eget tv-program i Finland som behandlade mänskliga bekymmer. Programmet sändes i cirka 130 avsnitt. I Sverige fick han stor uppmärksamhet efter sitt deltagande i Doppings styrkedroppar på TV4:a och i samband med att han gav ut sin bok Det är aldrig för sent att få en lycklig barndom. Andra böcker som finns på svenska är: Ficktjuven på nudistlägret, Lösningar för missbrukare, Lösningssnack, Ficktjuvens återkomst, Någonstans finns glädjen, Fjärilar i magen, Dubbelstjärnan, Barn är smarta, Berättelser om smarta barn, Jag är stolt över dig" och "Att lyckas tillsammans, handbok i reteaming" m.fl.

Under 2003 gavs boken Dubbelstjärnan ut. Den beskriver en enkel modell som kan användas i arbetet att främja den psykosociala arbetsmiljön. Boken används i dag inom många arbetsgrupper som vill utveckla sin psykosociala arbetsmiljö. Augusti 2004 kom boken "Barn är smarta" som handlar om Jag Kan metoden som är ett kreativt och trevligt sätt att arbeta med barn som har problem och/eller vill lära sig någon ny färdighet. Metoden används på många ställen i Sverige men även i övriga Europa och bl.a. i Kanada och Kina. Efter Barn är smarta kom böckerna Berättelser om smarta barn och Jag är stolt över dig. Boken"Att lyckas tillsammans - Handbok i reteaming" beskriver hur man kan hjälpa individer och grupper att ställa tydliga mål, att öka motivationen som behövs för att uppnå målen och att bjuda in centrala personer att bidra till förändringsprocessen, metoden har fått namnet reteaming.

Ben Furmans arbetsmaterialet och böcker är översatta till över 20 språk och då bl.a. till japanska, kinesiska och koreanska.

Cooperation

Cooperation - konsten att skapa lösningsfokuserade arbetsplatser. Ett utbildningsprogram för chefer, konsulter m.fl. som vill skapa en arbetsmiljö som kännetecknas av arbetsglädje och ett bra samarbete.

Ben Furman har haft uppdrag i Sverige sedan 1987 och han har under dessa år inspirerat en mängd människor och han har i sitt hemland Finland blivit något av en folkbildare. Han representerar en lösningsorienterad psykologi som skiljer sig radikalt från den traditionella psykologin.

Han har ett lättsamt och vardagligt språk med mycket humor som gör att det är lätt att ta till sig hans tankar och metoder.

Ben Furman driver Korttidsterapi-institutet i Finland tillsammans med socialpsykologen Tapani Ahola. Han talar vacker finlandssvenska men kan även föreläsa på finska och engelska!

Anlita Ben Furman

Fyll i formuläret nedan. Vi kontaktar dig inom 48 timmar