Dubbelstjärnan är ett program som utvecklats av psykiatern Ben Furman och socialpsykologen Tapani Ahola för att främja den psykosociala arbetsmiljön.

Dubbelstjärnan består av fyra teman som framkallar gemenskap och samarbete; uppskattning, framgång, skoj och omtankesamt fyra teman som kan hota samarbete; hur man hanterar problem, kränkningar, motgångar och kritik.

 

 

 

Dubbelstjärnan kan användas som:

Kunskapspaket genom att på ett klart och tydligt sätt förmedla viktig kunskap om arbetsgruppers psykologi och det psykiska välbefinnande hos personal.

Verktyg för ett gemensamt språkbruk. Ett gemensamt språkbruk underlättar konstruktiva diskussioner så att man lättare kan ta upp ämnen som vanligtvis uppfattas som “tabubelagda”.

Guide för kommunikation. Det finns instruktioner om hur man på en arbetsplats kan uppnå ömsesidig och gemensam kommunikation som även fungerar i svåra situationer.

Vertktyg för att förhindra utbrändhet/utmattning. Ett verktyg för att hjälpa människor att utveckla sitt eget välbefinnande genom att sätta upp meningsfulla utvecklingsmål.

Verktyg för att utveckla arbetsgemenskap. Med verktyget kan arbetsgrupper utveckla atmosfären inom gruppen genom att sätta gemensamma mål och tillsammans aktivt arbeta för att nå dessa.

Guide för konsten att leda. En chef eller/och en person i ledande ställning kan med denna guide upptäcka på vilket sätt hen kan förbättra atmosfären och och skapa ett inspirerande samarbetsklimat.

Boken Dubbelstjärnan visar på ett enkelt sätt ett antal beskrivande exempel från arbetslivet. I slutet av varje kapitel hittar du ett flertal fördjupningsfrågor för fortsatta diskussioner.
Dubbelstjärnan kan användas som en handbok för att utveckla alla typer av arbetsgrupper och organisationer.
Boken är skriven på ett roligt och lättläst sätt, som alla människor kan ta till sig och ha nytta av.
Boken har varit en bestseller i ett flertal länder. Boken kan beställas via denna länk: Bokbeställning

Det finns även ett e-learningprogram om Dubbelstjärnan (Twinstar). Via följande länk finns en demo Twinstar e-learning