Genom åren har metoden flyttat ut från terapirummen och används nu i en rad olika sammanhang, allt från skola och offentliga verksamheter till närings- och privatliv. Lösningsfokus som metod är mångbottnat men dess grundfilosofi kan sammanfattas i tre principer: 1. När du vet vad som fungerar – gör mer av det. Denna regel handlar om att noggrant observera alla tillfällen när det går som det ska, hur gör man för att lyckas, och sedan försöka lista ut hur man ska göra för att kunna göra det igen. 2. När det inte fungerar – gör något annorlunda.  3. Försök inte laga någonting som inte är trasigt.

Lösningsfokuserat arbetssätt är i grunden ett förhållningssätt där man har uttalad tilltro till att varje människa har förmåga att äga sin egen lösning. Det är en utpräglat ”lyssnande” metod och varje fråga i samtalet bygger på föregående svar. Fokus ligger på framtiden istället för på dåtiden.