Jag kanReteaming för barn, som också kallas Jag Kan är ett positivt och roligt sätt att närma sig barn med beteendeproblem.

Här finns en kort introduktion av Jag Kan (det kan ta en stund innan sidan kan ses på din skärm men vänta). Det finns även en artikel om Jag Kans rötter under fliken Ben Furman/artiklar.

Jag Kan är i första hand avsett för speciallärare, lärare, personal på förskolor, terapeuter, habiliterings personal och andra behandlare som genom samarbete vill hjälpa barnet att ersätta problematiska/icke önskade beteenden med nya, önskade beteenden. Det är dock utformat på ett sådant sätt att det med lätthet kan användas även av föräldrar som vill hjälpa sina barn att klara av problem.

Grundprincipen för är att inte försöka påverka barnet att sluta med ett oönskat beteende, utan att istället sträva mot att uppmuntra det till att lära sig, eller bli bättre på sådana önskade beteende som minskar det oönskade beteendet i fråga. Man gör inga ansatser att t. ex. stoppa aggressivt beteende. I stället uppmuntras barnet att lära sig självbehärskning, vänlighet eller någon annan liknande förmåga som minskar det aggressiva beteendet.

Jag Kan bygger på samarbete och det genomförs tillsammans med barnet och barnets föräldrar eller vårdnadshavare. Ju mer aktivt barnet, dess föräldrar och andra människor i den sociala omgivningen tar del i processen, desto större sannolikhet att programmet ger ett lyckat resultat.

Jag Kan är en process som startar med att man avdramatiserar eventuella psykiatriska diagnoser genom att istället konkret beskriva de specifika problembeteenden som man önskar förändra. Av dessa väljs enbart ett ut för att arbeta med. Problemet ges ett smeknamn eller ett arbetsnamn och motsvarande önskvärda beteende eller färdighet definieras. Också denna färdighet ges ett slagfärdigt smeknamn – något som hjälper till att öka barnets motivation för att vilja delta aktivt. När motivationen är skapad föreslås barnet ett belöningsbaserat, “steg-för-steg ” träningsprogram i syfte att uppnå färdigheten i fråga. Under denna träningsfas berömmer man systematiskt barnet för såväl träning som för faktiska framsteg.

Bestraffning, skuldbeläggning eller kritik för oönskade beteenden, har ingen plats i detta program.

När man arbetar med Jag Kan använder man sig av en 20-sidig arbetsbok som barnet använder under programmets gång. Den vuxna som hjälper barnet har till sin hjälp en instruktionsbok som beskriver de olika stegen i Jag Kan. Materialet har en trevlig och lättsam stil och innehåller roliga illustrationer och visdomsord.

Utförare av Jag Kan finns numera i många länder, både Europa, Amerika och Asien. Böckerna och arbetsmaterialet finns översatt till ett flertal språk. I Peking öppnade man ett Jag Kan institut 2016.

Beställningar av böcker kan göras här

Kurser i Jag Kan arrangeras av oss och så snart vi har datum klara läggs det ut information på vår webbsida. Skicka ett mail till stefan@verti.se om du vill få information om kommande kurs.

Du kan se en lista över Jag Kan ambassadörer via denna länk.