Reteaming vänder sig till företag, organisationer och individer genom ett internationellt nätverk av reteamingcoacher, som är utbildade och godkända av reteaming international, www.reteaming.com. Det är ett program som används för att sammansvetsa nya arbetsgrupper. Termen reteaming användes till en början för att berätta om det lösningsfokuserade arbete man gjorde i olika företag för att sammansvetsa nyskapade team efter t.ex. en organisationsförändring.

Reteaming är också användbar i andra sammanhang där det finns behov av att:

  • Öka effektiviteten och förbättra kvalitén.
  • Stärka samarbetet.
  • Förbättra arbetsklimatet
  • Öka motivationen.
  • Lära sig positivt tänkande.

Det finns finns diverse böcker och arbetsböcker för att arbeta med reteaming, böckerna finns att beställa i vår webbshop.

Reteaming är ett program som är lösningsfokuserat. Programmet erbjuder ett konstruktivt sätt att undvika de fallgropar som i normalfallet uppstår när man fokuserar på problem. Det är ett förhållningssätt som fokuserar på vikten av att ha tilltalande och tydliga mål, samt att skapa idéer om hur dessa ska uppnås. Att vara lösningsorienterad innebär att man fokuserar på det som fungerar istället för det som inte fungerar. Det är en inställning som ökar samarbetet och kreativiteten, vilket i sin tur skapar en stämning som befrämjar utveckling och uppkomsten av nya idéer.

Ben Furman är en finsk psykiater, psykoterapeut och en internationellt erkänd lärare i lösningsfokuserad terapi , coachning och organisationsutveckling. Läs mer om Ben Furman här.