Verti Ab drivs sedan 1987 av mig, Stefan Görson. Jag är utbildad i familjeterapi och har arbetat med barn, ungdomar och familjer under “väldigt lång tid”. Uppdragen har kommit från kommuner samt privatpersoner. Två skolor har jag hunnit med att starta och vara rektor för. 1996 öppnade Friskolan Rurik i Sollentuna som jag drev tillsammans med en kollega fram tills att jag slutade där 2002. Jag startade sen själv Jag Kan skolan i Täby 2005, där jag var rektor fram till 2015 då jag övergick till att vara kurator fram till 1/7 2017 då jag slutade på skolan. Både skolorna vände sig till elever med behov av extra anpassningar för att klara av deras inlärning. Skolorna tog bl.a. emot elever med diagnoser som ADHD och Autism. Jag Kan skolan metodik utgick från Ben Furmans Jag Kan metod.

Jag har numera möjlighet att åta mig utbildnings- och handledningsuppdrag utifrån Ben Furmans metoder och då främst till skolpersonal och föräldrar.

Jag kan träffa föräldrar, familjer, barn och ungdomar i deras hemmiljö. Ett första besök kostar 300:-, tillkommande tid individuell kostnadsberäkning.

Jag hade lyckan att få träffa Ben Furman första gången 1987 under en Nordisk familjeterapikonferens i Linköping och blev då genast förtjust över personen Ben och hans idéer. Året efter arrangerade jag den första utbildningen i Sverige med Ben Furman och han har sedan dess genomfört mer än 100 föreläsningar/utbildningar i Sverige.

Ben Furman och Tapani Ahola

Psykiatern Ben Furman och socialpsykologen Tapani Ahola, är internationellt uppmärksammade utbildare i lösningsfokuserad psykologi. De driver Korttidsterapi-institutet i Finland och har skrivit ett flertal böcker som du kan beställa i vår Webb-shop.